ZESPOŁY

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE

Dane zespołu

 • Opiekun zespołu: Agata Jackiewicz
 • Uczestnik zespołu: Aleksandra Białkowska, Andżelika Mróz, Angelika Saroukhanian, Żaneta Seroka
 • Nazwa szkoły: XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 • Typ: liceum
 • Adres: ul. Radzyńska 5
 • Miejscowość: Lublin
 • Kod pocztowy: 20-850
 • Telefon: 817413703
 • Strona: http://www.14lo.lublin.pl
Zespół XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Dane zespołu

 • Opiekun zespołu: Agata Jackiewicz
 • Uczestnik zespołu: Aleksandra Białkowska, Andżelika Mróz, Angelika Saroukhanian, Żaneta Seroka
 • Nazwa szkoły: XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 • Typ: liceum
 • Adres: ul. Radzyńska 5
 • Miejscowość: Lublin
 • Kod pocztowy: 20-850
 • Telefon: 817413703
 • Strona: http://www.14lo.lublin.pl

Wyniki


Dane główne

Dane  
Liczba osób uprawnionych 368
Liczba głosów oddanych 116
Liczba głosów ważnych 84
Liczba głosów nieważnych 32
Frekwencja 32%


Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze