ZESPOŁY

TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. S.SEMPOŁOWSKIEJ W PUŁAWACH

Dane zespołu

 • Opiekun zespołu: Iwona Grobel
 • Uczestnik zespołu: Agata Sołdrek, Klaudia Walasek, Natalia Szczepanik
 • Nazwa szkoły: Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. S.Sempołowskiej w Puławach
 • Typ: szkoły ponadgimnazjalne (inne niż licea)
 • Adres: ul. Polna 18
 • Miejscowość: Puławy
 • Kod pocztowy: 24-100
 • Telefon: 818861201
Zespół Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. S.Sempołowskiej w Puławach

Dane zespołu

 • Opiekun zespołu: Iwona Grobel
 • Uczestnik zespołu: Agata Sołdrek, Klaudia Walasek, Natalia Szczepanik
 • Nazwa szkoły: Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. S.Sempołowskiej w Puławach
 • Typ: szkoły ponadgimnazjalne (inne niż licea)
 • Adres: ul. Polna 18
 • Miejscowość: Puławy
 • Kod pocztowy: 24-100
 • Telefon: 818861201