RELACJE

„Młoda Wesoła” także oddała swój głos!
„Młoda Wesoła” także oddała swój głos!

Prócz zorganizowania wyborów w dniu 19 października nasz projekt obejmował także działania profrekwencyjne w środowisku lokalnym. Wszelkie działania z tym związane realizował w gimnazjum w Wesołej zespół 5 uczniów klasy II (3 dziewczynki i 2 uczniów).

Prócz zorganizowania wyborów w dniu 19 października nasz projekt obejmował także działania profrekwencyjne w środowisku lokalnym. Wszelkie działania z tym związane realizował w gimnazjum w Wesołej zespół 5 uczniów klasy II (3 dziewczynki i 2 uczniów).

Opis

Poprzez rozwieszanie plakatów i rozdawanie ulotek, rozmowy indywidualne staraliśmy się zainteresować uczniów, nauczycieli, środowisko lokalne problematyką wyborczą i zachęcaliśmy wszystkich do głosowania. Nasz projekt wzbudził duże zainteresowanie, o czym świadczy choćby wysoka frekwencja - blisko 100% glosujących uczniów. W naszym środowisku lokalnym również zauważyliśmy pozytywne efekty naszych działań, gdyż wielu dorosłych zadawało dodatkowe pytania - kiedy, gdzie i jak zagłosować. 
Nasze plany na przyszłość to dalsze kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez poszerzanie wiedzy na temat programów politycznych poszczególnych partii z którymi szły one do obecnych wyborów, aby w ten sposób na bieżąco analizować wywiązywanie się tych partii z obietnic składanych swym wyborcom. Planujemy także brać aktywny udział w następnych projektach "Młodzi głosują".

Galeria zdjęć

Informacja zwrotna

Cieszymy się, że Wasza akcja mogła mieć wpływ na podwyższenie frekwencji także w wyborach powszechnych i że udało Wam się dotrzeć nie tylko do uczniów ale także do dorosłych. To dobrze, że planuejcie angażować się w życie publiczne także po wyborach, to bardzo cenne. Gratulujemy Wam przeprowadzenia wyborów i frekwencji!

Komentarze