O PROGRAMIE

Młodzi Głosują

Czas trwania od: 20 sierpnia 2015 do 19 października 2015
Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.
 
W ramach programu Młodzi głosują uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach symulację wyborów powszechnych. Dodatkowo organizują działania edukacyjne i prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, np. debaty, warsztaty, kampanie profrekwencyjne. 
 
 
 
 
Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:
 
•dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów,
•zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.
 
Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską.
 
Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. W młodzieżowych wyborach prezydenckich w 2015 roku uczestniczyło ponad 1 500 szkół, a głosowało prawie 200 tysięcy uczniów. W projekcie Młodzi głosują uczestniczyło dotąd prawie 2,5 miliona uczniów z całej Polski. Projekt uzyskał poparcie środowisk społecznych, a o jego efektach niejednokrotnie informowały media. 
 
W trakcie udziału w projekcie Młodzi głosują uczniowie:
•zdobywają wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień parlamentu europejskiego
•zdobywają doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego;
•poznają znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i prawa z niego wynikające;
•podczas debat, poprzedzających głosowanie, wypowiadają się na ważne tematy dla naszego kraju oraz wspólnoty europejskiej;
•sami przygotowują i przeprowadzają w szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i znaczenie.
 
Często młodzieżowe wybory poprzedzane są nie tylko lekcjami edukacyjnymi, ale również różnorodnymi warsztatami, kampaniami informacyjnymi, debatami i spotkaniami z autorytetami. Dzięki temu, program Młodzi głosują staje się niezwykle interesującą lekcją demokracji, dobrą okazją do udziału w zajęciach dotyczących wyborów politycznych, a przede wszystkim - doskonałą nauką podejmowania decyzji w sprawach publicznych.
 
Projekt Młodzi głosują nie jest agitacją polityczną - zależy nam wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.
 
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), pomysłodawca oraz realizator projektu Młodzi głosują, jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. CEO ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Otrzymało tytuły Instytucja Pro Publico Bono oraz Najlepsza Inwestycja w Człowieka w konkursie Dobre Praktyki EFS”, a także akredytację Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.
Swoje działania rozpoczęliśmy w 1994 roku od wprowadzenia do szkół innowacyjnego programu edukacji obywatelskiej KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej). Proponujemy projekty edukacyjne na różne przedmioty szkolne - z zakresu edukacji kulturalnej, ekonomicznej, globalnej, matematyczno-przyrodnicze, w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu - oparte na lokalnych działaniach uczniów. Od 2000 roku wspieramy wprowadzanie zmian w szkołach poprzez program Szkoła Ucząca Się, prowadzony wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Polecamy materiały edukacyjne, warsztaty, coachingowe kursy internetowe, podręczniki. Pomagamy dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom skuteczniej się uczyć.
Harmonogram