AKTUALNOŚCI

Świadomy wybór

  • Autor: Urszula Cyrynger
  • Dodano: 01.10.2015

Przeczytaj ten artykuł i wspólnie z uczniami podejmij dobre decyzje przy urnie!

 


Przeczytaj ten artykuł i wspólnie z uczniami podejmij dobre decyzje przy urnie!

 

Większość  akcji informacyjnych dotyczących wyborów ogranicza swój przekaz jedynie do frekwencji, całkowicie pomijając kwestie świadomego głosowania.

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest świadome głosowanie. W najprostszy sposób można zdefiniować je jako wybór kandydata o poglądach i postulatach najbardziej zbieżnych z naszymi na podstawie wcześniejszej analizy programów, materiałów wyborczych i innych dostępnych źródeł. Jednocześnie musi to być kandydat, który wzbudza nasze zaufanie i o którym sądzimy, że jest dobrze przygotowany do sprawowania urzędu.

Odwracając sytuację, nieświadomym głosowaniem będzie wybór kandydata przypadkowego lub takiego, który ma najciekawszy spot wyborczy. Nieświadome głosowanie to również poparcie osoby, na którą głosują rodzice, dziadkowie czy koledzy i koleżanki, bez samodzielnego zapoznania się z postulatami wszystkich kandydatów.

Rolą koordynatora lub nauczyciela jest zachęcenie uczniów do zapoznania się z materiałami kandydatów. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie proponowanego przez nas scenariusza lekcji o świadomym głosowaniu. Proponujemy w nim, aby uczniowie wcielili się w rolę pracodawcy i zastanowili, jakich cech oczekiwaliby od zatrudnianej osoby. Następnie prosimy ich o refleksję, jak wypisane przez nich cechy mają się do wymagań względem kandydatów na posłów i senatorów. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie sami wyciągają wnioski, co jest dla nich ważne i na co powinni zwrócić uwagę. Cały scenariusz został umieszczony na stronie programu „Młodzi głosują” http://www.ceo.org.pl/pl/mlodzi/materialy/scenariusze-zajec.

Jak można wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne? 

Już 7 października zostanie uruchomiona aplikacja internetowa „Latarnik Wyborczy”, która wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania (ang. vote smart). „Latarnik wyborczy” wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 25 stwierdzeń dotyczących zagadnień politycznych, ekonomicznych i społecznych. Dla każdego stwierdzenia można wybrać jedną z trzech odpowiedzi: „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się” lub „Nie mam zadania”.

Aplikacja porównuje odpowiedzi użytkownika z uzyskanymi wcześniej wskazaniami komitetów wyborczych lub – w przypadku wyborów prezydenckich – kandydatów, a następnie generuje listę komitetów wyborczych lub kandydatów uszeregowanych według zgodności z odpowiedziami użytkownika. Na ekranie z rezultatami użytkownik może także zapoznać się z wszystkimi odpowiedziami komitetów wyborczych wraz z ewentualnymi komentarzami.

Jest to dość prosty sposób na porównanie swoich poglądów z poglądami poszczególnych partii czy kandydatów. Aplikacja pozwala również na ocenę, do której opcji politycznej nam najbliżej. Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się ze stroną www.latarnikwyborczy.pl. Warto również zaprezentować ją uczniom jako jedno z narzędzi pomagających zapoznać się z programami partii czy poglądami kandydatów.

Jeśli macie salę komputerową, wypełnijcie test „Latarnika Wyborczego”, omawiając poszczególne pytania. Możesz potraktować lekcję jako przypomnienie kompetencji prezydenta czy okazję do konsolidacji wiadomości o wydarzeniach w sferze publicznej w ostatnim czasie. Proponujemy następujący plan:

  1. Na początek wprowadź pojęcie świadomego głosowania i pokaż „Latarnika Wyborczego” jako narzędzie, które w tym pomaga.
  2. Wspólnie czytajcie pytania i rozmawiajcie o nich. Wytłumacz, czego dotyczą poszczególne zagadnienia i z jakimi kompetencjami prezydenta się wiążą. Zapytaj o argumenty, które można przytoczyć za każdym ze stwierdzeń lub przeciw nim.
  3. Poproś wszystkich uczniów i uczennice o wypełnienie testu zgodnie ze swoimi poglądami na własnym komputerze.
  4. Zachęć uczniów do uważnego przeanalizowania ekranu z rezultatami.
  5. Zapytaj, czy są zaskoczeni swoimi wynikami oraz czy jest im blisko im do kandydata lub partii, na których wskazały ich odpowiedzi? Dowiedz się, czy gdyby mogli, oddaliby głos na tego kandydata lub partię.
  6. Zapytaj, z czego mogą wynikać różnice między tym, dla kogo deklarują poparcie, a tym, na kogo wskazały wyniki testu (np. na szczycie listy pojawia się partia, na którą nie zagłosowałbym, ponieważ nie podoba mi się styl uprawiania polityki przez danego kandydata lub nie mam do niego zaufania).

Jeśli nie masz sali komputerowej, przejdźcie test wspólnie, korzystając z komputera i rzutnika w klasie (lub tablicy multimedialnej). Zachęć uczniów do polecenia aplikacji rodzicom i znajomym.

Innym portalem, który pomaga poznać poglądy kandydatów jest portal Mam Prawo Wiedzieć (www.mamprawowiedziec.pl), który publikuje odpowiedzi kandydatów na kilkadziesiąt pytań i pozwala je porównać z naszymi poglądami. Warto również zapoznać się z dotychczasową działalnością kandydata. Umożliwia to nam strona internetowa www.mojepanstwo.pl, na której możemy poznać dotychczasową aktywność posłów i członków rady ministrów. Jest to również dobre narzędzie do monitorowania, jakie działanie podejmuje poseł, którego wybraliśmy.