AKTUALNOŚCI

Neutralność polityczna

  • Autor: Urszula Cyrynger
  • Dodano: 15.10.2015

Neutralność polityczna to podstawowa zasada edukacji wyborczej. Zapraszamy Was do przeczytania jak zachować ją w szkole przed wyborami.


Neutralność polityczna to podstawowa zasada edukacji wyborczej. Zapraszamy Was do przeczytania jak zachować ją w szkole przed wyborami.

Edukacja wyborcza a neutralność polityczna.

Neutralność polityczna to podstawowa zasada edukacji wyborczej. W 2010 roku w kodeksie wyborczym zostało wprowadzone wyraźne rozróżnienie agitacji i edukacji wyborczej:

  1. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.

Naszym celem jest zachęcenie uczniów do refleksji i samodzielnego wyrobienia sobie opinii oraz określenia swoich poglądów. Nie naruszamy więc w żaden sposób zasady neutralności politycznej. Warto też zwrócić uwagę, by działań związanych z edukacją wyborczą, np. akcji profrekwencyjnych czy debat w szkole, nie organizowały osoby bezpośrednio związane z partiami politycznymi czy konkretnymi kandydatami. Takie działania mimo dobrych intencji mogą być odbierane jako inicjatywa konkretnego ugrupowania politycznego.

Szkoła podczas komapnii wyborczej:

Szkoły często zapraszają na debaty lub lekcje polityków, aby opowiedzieli o swojej pracy, przedstawili swoje poglądy czy o nich podyskutowali. W wypadku debat neutralność polityczna wymaga udziału wszystkich startujących w wyborach kandydatów, a to często jest trudne w realizacji. Choć widzimy dużą wartość w organizacji debat młodzieży z politykami, to z uwagi na ryzyko posądzenia o brak neutralności zachęcamy do organizowania takich spotkań poza szkołą – szczególnie w czasie kampanii wyborczej.

W sytuacji, kiedy zapraszamy jednego polityka, zazwyczaj chcemy, aby zainteresował uczniów ciekawostkami z życia politycznego, przedstawił funkcjonowanie samorządu terytorialnego czy sejm. Nasze działania z pozoru pozostają neutralne, gdyż nie prowadzimy agitacji, tj. nie zachęcamy nikogo do głosowania na konkretną osobę. 

Czasem lepszym pomysłem jest zaproszenie eksperta – przedstawiciela organizacji lub instytucji zajmującej się kwestiami obywatelskimi, wyborczymi czy ustrojowymi. Takim ekspertem może być pracownik naukowy, dziennikarz, czy przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Podobne zasady neautralności dotyczą eksponowania w szkole treści o chrakterze politycznym.  Pomysł wywieszenia w szkole logotypów i programów partii, aby uczniowie mogli się z nimi zapoznać, a następnie podjąć świadomą decyzję jest bardzo dobry! Pamiętajcie jednak, że jeśli się na to decydujecie należy wywiesić programy wszystkich komitetów, nawet tych, któe nie mają szans na wejście do parlamentu. 

 

Publikacja wyników wyborów szkolnych: 

Decyzję o tym kiedy opublikować wyniki wyborów pozostawiamy do decyzji koordynatorom i grupom projektowym. Możecie to zrobić przed wyborami parlamentarnymi. Pamiętajcie jednak, że przed nami kilka dni najbardziej intensywanej kampanii wyborczej i wstrzymanie się do 26 paździenika sprawi, że na pewno nie zostaną wykorzystane jako element kampanii. 

 

Ogólnopolskie wyniki Młodzi głozują zostaną opublikwowane 26 października

 

Życzymy Wam dobrych, obiektywnych i sprawiedliwych wyborów!